Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

Τα φυτά δεν αναπτύσσονται αλλά διαλύονται

Χαίρετε, είναι πολύ πιθανό να αποκλείονται παθογόνα φυτών ή τα παρόμοια - αλλά υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες: Υψηλή αγωγιμότητα (πάνω από περίπου 500 μS/cm) Λόγω του πολύ υψηλού...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Αυξάνοντας την τιμή του pH μειώνοντας την σκληρότητα ταυτόχρονα

Χαίρετε, η απιοντοποίηση με σύστημα αντίστροφης ώσμωσης (R/O) ή ιοντοανταλλαγής συνιστάται στην περίπτωση αυτή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ολική σκληρότητα με...

Γλυκό νερό Φροντίδα

pH value remains below 6.5 even after a water change

Hello, Concerning "R/O water":just a remark: the pH value of R/O water is not really important - it can vary strongly as it is not buffered. Furthermore, conventional pH electrodes...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα Φροντίδα

Adjust pH value for shrimps

Hello, in case the pH value refers to "fresh" tap water you should simply wait, as it usually sinks in an aquarium (except if the carbonate hardness is very high). Otherwise I...

Γλυκό νερό Ψάρι

Piranhas in an aquarium

Hello, I will split the answer into a number of different topics! Setup:a very large aquarium (at least 1,000 liters for 5 fish, preferably more) with sand bottom (the fish dig...

Γλυκό νερό Ψάρι

Platies: How can I detect pregnancy, how often do the fish give birth?

Hello, the unborn fry are visible as a gravid spot (a dark spot diagonally above the anal fin). Just before birth, even the eyes of the fry can be seen through the skin of their...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l