Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ψάρι

A few questions about Spot Finned Spiny Eels (Macrognathus aculeatus)

Hello, Concerning "pair-housed":there are no objections in an appropriately large (above 300 liters) and well structured aquarium with plenty of hideaways near the bottom. Soft...

Γλυκό νερό Ψάρι

Keep Firemouth and Convict Cichlids (Thorichthys meeki/Cryptoheros nigrofasciatus) together?

Hello, "exactly the same" is maybe a bit too strong, but at least they originate from similar biotopes. The species do not get along very well with each other (if both are in the...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Η απόδοση του φίλτρου μειώνεται πολύ γρήγορα, το νερό γίνεται θολό

Χαίρετε, τουλάχιστον τα βιολογικά ενεργά κύρια φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όσο το δυνατόν πιο σπάνια. Ο ελάχιστος χρόνος πριν καθαριστεί το βιολογικά ενεργό διαμέρισμα φίλτρου λόγω...

Γλυκό νερό Ασθένειες Φροντίδα

Fish become ill / Root smells bad

Hello, Concerning "reoccurring disease":frequently reoccurring disease outbreaks almost always indicate a water problem - unsuitable values (e.g. too hard) or increased water...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Does the sera blue sky support algae growth, and is it suitable for planted aquariums?

Hello, Concerning "planted aquariums":this is actually possible. However, it is mainly used for aquariums with fish from open water (e.g. East Afrikan rift lakes) due to its color. ...

Γλυκό νερό Ψάρι

ερωτήσεις για την αναπαραγωγή Colisa lalia (Dwarf Gourami)

Χαίρετε, Όσον αφορά το "κτίσιμο φωλιάς/σημείο ταίσματος":αυτό ακούγεται καλό - απλά συνιστώ να ταίζετεσε άλλο σημείο, τουλάχιστον για λίγο! Όσον αφορά τη "ξεχωριστή δεξαμενή":κανένα...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l