Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

How to decolorize a water sample

Hello, you first need to take a water sample a bit larger than you actually need for the test. Then decolorize this sample by adding active carbon pellets one by one. Stir after each...

Γλυκό νερό

Water cloudiness and bottom ground mix-up

Hello, yes, the cloudiness will settle after a few days or is by and by trapped by the filter −  possibly you will need to wash out the prefilter materials if they get clogged.You...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Αλλάγή νερού μετά/κατά τη διάρκεια της θεραπείας με sera costapur

Χαίρετε, Όσον αφορά τη "μερική αλλαγή του νερού":Σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 3 ημέρες μετά την εξαφάνιση των τελευταίων συμπτωμάτων πριν πραγματοποιήσετε...

Γλυκό νερό

Water change rate and filter cleaning

Hello, Concerning "cleaning the filter media":this is alright if it considers only the prefilter media! However it is necessary only when these are clogged so densely that the water...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

White worms in the aquarium

Hello, they are rather likely so-called Oligochaetes. The thin diameter compared to the body length and the fact the fish eat them gives hints in this direction. These worms are...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Which fluorescent tubes?

Hello, I recommend the following order: front tube: sera plant color, provided the tank is planted 2. - 4. tube: sera brilliant daylight and/or tropic sun, depending on your...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l