Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

Is additional mineral fertilization required if I already use CO2?

Hello, CO2 does not replace the minerals and trace elements, but the plants require both. Mineral fertilization (e.g. with sera florena and sera florenette) is thus not only...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Is a CO2 system by all means necessary?

Hello, this depends only on the plant species, there are also species that do well without CO2 fertilization. In a slightly simplified manner, you could say that bright green and...

Γλυκό νερό Ψάρι

Is it normal that Altolamprologus calvus grow very slowly?

Hello, Concerning "growth":yes, this is normal! Altolamprologus indeed grow very slowly.A 10 cm female would be a really capital specimen, although they may occasionally reach this...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός Φροντίδα

Είναι φυσιολογικό το δισκίο να διαλύεται γρήγορα στον αντιδραστήρα sera CO2-Start;

Χαίρετε, αυτό είναι φυσιολογικό και σωστό. Το CO2, ωστόσο, διαχέεται αργά μέσω του τοιχώματος του αντιδραστήρα. Συνεπώς, εισέρχεται στο ενυδρείο καλά δοσολογημένο και όχι αμέσως. Με...

Γλυκό νερό

Υπόστρωμα με 3-6mm κοκκομετρία είναι κατάλληλο

Χαίρετε, αυτό δεν είναι εντελώς βέλτιστο. Η τροφή και τα απόβλητα των ψαριών που απομένουν βυθίζονται εύκολα μεταξύ των σχετικά μεγάλων "βότσαλων". Όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν είναι...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Is another nocturnal switchoff required in addition to the seramic CO2 control unit?

Hello, both is not necessary, the seramic in itself works as a nocturnal switchoff due to pH control! Plants do not take up CO2 at night, the fish continue to breathe it out -...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l