Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Ψάρι

Γλυκό νερό Ψάρι

Piranhas in an aquarium

Hello, I will split the answer into a number of different topics! Setup:a very large aquarium (at least 1,000 liters for 5 fish, preferably more) with sand bottom (the fish dig...

Γλυκό νερό Ψάρι

Platies: How can I detect pregnancy, how often do the fish give birth?

Hello, the unborn fry are visible as a gravid spot (a dark spot diagonally above the anal fin). Just before birth, even the eyes of the fry can be seen through the skin of their...

Γλυκό νερό Ψάρι

Αρσενικά Platy είναι επιθετικά στα μέλη του ίδιου είδους

Χαίρετε, αυτό είναι δυστυχώς φυσιολογικό με αυτή τη σχέση φύλου. Τα αρσενικά platies είναι πραγματικά επιθετικά εναντίον των μελών του είδους τους, ειδικά αν υπάρχουν (όπως στην...

Γλυκό νερό Ψάρι

Προβλήματα ιχθυαποθέματος / Μπορώ να κρατάω λάρβες με τους γονείς τους;

Χαίρετε, Σχετικά με τα "νεαρά Burundis":υποθέτω ότι είναι Neolamprologus brichardi από τη λίμνη Tanganyika, που πωλούνται μερικές φορές ως "Πριγκίπισσα του Μπουρούντι"! Όσον αφορά...

Terrarium Ψάρι

Can I keep terrapins and fish together?

Hello, this is not a good idea for several reasons: Terrapins grow very large (for instance, the popular Red-Eared Sliders grow to 25 - 30 cm length). The aquarium must therefore...

Γλυκό νερό Ψάρι

Veiltail goldfish in an aquarium

Hello, first of all, 25 liters are by far insufficient for goldfish, including veiltails! The gross tank volume shoud be at least 100 liters for juveniles, and the fish need to be...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l