Důležité o  Nitrit peak

"Nitrit peak“ je dobře známý a často obávaný pojem z akvaristiky. Obzvláště začátečníci v tomto krásném hobby jsou často nejistí, když se o tom hovoří. Na internetu najdete různé rady, které si částečně protiřečí. Co se skrývá za Nitrit peak, kdy nastává Nitrit peak a co se proti tomu dá dělat? Chceme to tímto článkem objasnit.

1. Co je  Nitrit peak?

Pojem Nitrit peak jse složen z německého slova "Nitrit“ a anglického "peak“ pro vrchol špičky. Pod pojmem Nitrit peak se rozumí rychlý vzestup obsahu nitritu ve vodě, který vrcholí velmi vysokou hodnotou. Pak koncentrace nitritu klesá. Nitrit je pro ryby jedovatý a ve větším množství může být smrtelný. Z tohoto důvodu by měly být parametry vody v akváriu pravidelně kontrolovány a v daném případě  upraveny. Již od koncentrace 0,5 mg/l Nitritu musí akvarista zasáhnout neboť nejpozději od 1,0 mg/l je nitrit pro obyvatele akvária škodlivý.

NO2Vyhodnocení
0,0 mg/ldobré
> 0–0,5 mg/lpotřeba opatření
0,5 mg/lpovážlivé
1,0 mg/lškodlivé
2,0 mg/lnebezpečné
5,0 mg/ljedovaté

 

2. Jak vzniká  Nitrit peak?

Pro porozumění jak Nitrit peak vzniká je důležité znát základy oběhu dusíku. Fungující oběh dusíku je základem pro dobře fungující akvárium.

Kvůli zbytkům rostlin a krmiv, výkalům od ryb a dalším organickým substancím vzniká v akváriu anorganická dusíkatá  látka  amonium (NH4). Tato látka sama o sobě není pro obyvatele akvária  nebezpečná. Pokud je hodnota pH vody nad 7, vytváří se  jedovatý amoniak (NH3). V dobře zajetém akváriu se  postarají tzv Nitrosomonas-bakterie o to, že jak amonium tak amoniak  se přemění v nitrit (NO2). Tyto bakterie se v nově zřízeném akváriu vytvoří opravdu rychle, proto odbourání amonia/amoniaku v novém akváriu funguje rychle. V dalším kroku  je vzniklý nitrit odbourán pomocí nitrifikačních bakterií na (NO3) a slouží jako výživa pro rostliny. Nitrit odbourávající bakterie potřebují delší dobu, aby se v novém akváriu vytvořily. Z těchto důvodu může v této době dojít k nitrit peaku: vzniklo příliš málo filtračních bakterií, příp. zůstalo málo bakterií , které jsou schopné přeměnit vzniklý nitrit na nitrát, který je neškodný. Vzniklá látka se hromadí a je škodlivá pro živočichy v akváriu. Teprve po nějaké době se vytváří dostatek nitrit odbourávajích filtračních bakterií, které mohou ihned přeměnit nitrit na nitrát. Tak je Nitrit peak pryč a obsah nitritu se sníží tak, že oběh dusíku probíhá pravidelně.

Stickstoffkreislauf in einem eingefahrenen Aquarium

 1. organische Substanzen
 2. Ammoniak / Ammonium
 3. Nitrit
 4. Nitrat
 5. Filterbakterien

Stickstoffkreislauf in der Einfahrphase

 1. organische Substanzen
 2. Ammoniak / Ammonium
 3. Nitrit
 4. Nitrat
 5. Filterbakterien

 

Vedle zabíhací fáze v novém akváriu jsou ještě další situace, kdy hrozí Nitrit peak:

 • během zabíhací fáze nového akvária, kdy není k dispozici dostatek bakterií, které by přeměnily nitrit na nitrát (zpravidla mezi 5. a 15. dnem)
 • po ošetření léčivy, neboť léčiva často bakterie poškozují
 • po výměně filtru nebo po příliš důkladném čištění filtru, kdy je tímto odstraněna velká část  užitečných bakterií

3. Jak rozpoznám Nitrit peak?

Obzvlášť v zabíhací fázi by hodnota nitritu měla být stále kontrolována (viz. sera NO2-test), aby se včas zjistilo, že hodnota nitritu ve vodě stoupá. Totéž platí pro dobu po výměně filtru, jeho větším čištění nebo po použití léčiv. Tak lze rychle reagovat na zvýšenou koncentraci nitritu. Trvání nitrit peaku je rozdílné od akvária k akváriu. Také zde je však možné s pomocí sera NO2-tests ověřit zda se koncentrace nitritu snížila a tak je už Nitrit peak pryč.

I v dobře zaběhnutém akváriu mohou nastat malé změny, které vedou ke zvýšení nitritu (např. překrmení). Akutní otrava ryb  nitritem  se projevuje lapáním ryb po vzduchu, zdržují se delší dobu u hladiny, těžce dýchají a žábra se rychle pohybují.

4. Co mohu dělat při Nitrit peak?

Když nastane Nitrit peak, musí být bezprodlení přijata opatření, která co nejlépe chrání obyvatele akvária. Pro okamžitou pomoc  je velmi vhodný nejnovější výsledek sera výzkumu: sera Nitrit-minus. Jednou dávkou odstraní až 1,5 mg/l nitritu a může být dávkován až 5 krát. Nitrit obsaženy v akvarijní vodě je pomocí Nitrit-minus přeměněn na organické aminy, které jsou využity filtračními bakteriemi. Zpětné rozpuštění nitritu tak není možné. sera Nitrit-minus je velmi dobře snášen okrasnými rybami, bezobratlými a rostlinami.

 

NO2VyhodnoceníOpatření
0,0 mg/ldobré-
> 0–0,5 mg/lpotřeba opatřenídávkovat sera bio nitrivec
0,5 mg/lpovážlivéraději dejte sera Nitrit-minus (1-krát dávka)
1,0 mg/lškodlivédejte sera Nitrit-minus (1-krát dávka)
2,0 mg/lnebezpečnédejte sera Nitrit-minus (raději 2-krát dávka)
5,0 mg/ljedovatédejte sera Nitrit-minus (raději 4-krát dávka)

 

 

Stickstoffkreislauf in der Einfahrphase mit sera Nitrit-minus

 1. organische Substanzen
 2. Ammoniak / Ammonium
 3. Nitrit
 4. Nitrat
 5. Filterbakterien
 6. mit sera Nitrit-minus
 7. organische Amine

 

5. Jak mohu preventivně zabránit Nitrit peaku?

Když se dá předpokládat, že vznikne Nitrit peak, lze preventivně použít sera Nitrit-minus – např. v zabíhací fázi každý druhý den mezi 5. a 15. dnem. Pravidelné monitorování hodnoty nitritu nás informuje zda už je Nitrit peak pryč. Obecně se doporučuje kontrola hodnot vody, aby bylo možno zjistit včas kritický vývoj a zasáhnout proti tomu. I malé změny  (vyšší osádka ryb, překrmení, silný růst rostlin) mohou vést k tomu, že jsou bakterie přetízené a vznikající nitrit není dost rychle odbourán a tím se zvýší hodnota nitritu ve vodě. Pro rychlý test hodnot vody se hodí sera Quick Test. Pokud se zjistí, že hodnoty nejsou v pořádku, můžete přesné odchylky získat pomocí různých kapičkových testů sera.

Vyhledávání obchodu
l