Εμφάνιση φίλτρων
J

Banded Cichlid

Προέλευση: Νότια Αμερική: Λεκάνη Αμαζονίου, λίμνες και ποτάμια.
Επιστημονική ονομασία: Heros severus

Τα ψάρια γίνονται φιλικά και τρώνε από το χέρι.

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Κεντρική Αμερική
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 300
Λίτρα ανά ψάρι 40
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l