Εμφάνιση φίλτρων
J

Coolie Loach

Προέλευση: Νότιο Ανατολική Ασία: Ταιλάνδη, Βόρνεο
Επιστημονική ονομασία: Pangio kuhlii sumatranus

Ταίστε το βράδυ πριν σβήσετε το φως, δραστηριοποιείται την νύκτα.

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Ασία
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 60
Λίτρα ανά ψάρι 10
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l