Εμφάνιση φίλτρων
J

Black Molly

Προέλευση: Κεντρική και Νότια Αμερική σε γλυκό και υφάλμυρο νερό
Επιστημονική ονομασία: Poecilia sphenops

Τρώνε άλγη

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Κεντρική Αμερική
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 60
Λίτρα ανά ψάρι 8
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l