Покажи филтъра
J

Черна молинезия

Черна молинезия (Poecilia sphenops)

Произход: Централна и Южна Америка в сладководни и възсолени води.
Научно име: Poecilia sphenops

Храни се с алги.

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 8
Търсене на търговец
l