Покажи филтъра
J

Черен хелер

Черен хелер (Xiphophorus helleri)

Произход: Централна Америка: Мексико, Гватемала.
Научно име: Xiphophorus helleri

Храни се и с алги.

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 8
Търсене на търговец
l