Покажи филтъра
J

Слънчева рибка

Слънчева рибка (Lepomis gibbosus)

Произход: Северна Америка.
Научно име: Lepomis gibbosus

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене месоядни
Размер наместообитанието в литри 160
Литри на риба 15
Търсене на търговец
l