Покажи филтъра
J

Кои

Кои (Cyprinus carpio)
Кои (Cyprinus carpio)
Кои (Cyprinus carpio)
Кои (Cyprinus carpio)
Кои (Cyprinus carpio)
Кои (Cyprinus carpio)

Произход: Развъдна форма от Япония.
Научно име: Cyprinus carpio

Нужни са интензивна грижа за водата и висока производителност на филтъра. Риби, които са достигнали размер от 20см, трябва да се преместят в градинско езеро.

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 300
Литри на риба 50
Търсене на търговец
l