Покажи филтъра
J

Синя императорска тетра

Синя императорска тетра (Inpaichthys kerri)

Произход: Южна Америка: Района на Амазонка.
Научно име: Inpaichthys kerri

These fish live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 4
Търсене на търговец
l