Покажи филтъра
J

Трофеус рутунга

Произход: Африка: Езерото Танганика; между камъните.
Научно име: Tropheus moorii

Общата твърдост gH е по-ниска отколкото карбонатната kH в езерото Танганика. Агресивни. Трудно е да увеличи групата риби по-късно, тъй като новите риби са атакувани и често убивани.

Параметър Стойност
Вода Езеро Танганайка Африка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 20
Търсене на търговец
l