Покажи филтъра
J

Колиза лалия

Колиза лалия (Colisa lalia)

Произход: Азия: Индия; разляти води; реки и канали с гъста растителност.
Научно име: Colisa lalia

Чуствителни към лоши качества на водата.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l