Покажи филтъра
J

Син трихогастер

Син трихогастер (Trichogaster trichopterus)

Произход: Югоизточна Азия: От Тайланд до Виетнам и островите.
Научно име: Trichogaster trichopterus

These fish should be kept in pairs. Each pair requires a bottom area of c. 1 square meter (1.2 square yards).

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 8
Търсене на търговец
l