Покажи филтъра
J

Барбус Шуберти

Барбус Шуберти (Barbodes semifasciolatus)

Произход: Азия: Китай; Развъдна форма на барбус с полулинии.
Научно име: Barbodes semifasciolatus

Gold Barbs live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l