Покажи филтъра
J

Златна рибка

Златна рибка (Carassius auratus)

Произход: Азия: Китай.
Научно име: Carassius auratus

Аквариумите със златни рибки изискват филтри с голяма производителност, които трябва да се почистват регулярно. Необходими са особена грижа за водата и голям капацитет на филтъра. Риби, които са достигнали големи размери около 20см, трябва да се прехвърлят в градинско езеро.

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 40
Търсене на търговец
l