Покажи филтъра
J

Коридорас меланистиус

Коридорас меланистиус (Corydoras melanistius)

Произход: Южна Америка: Бразилия.
Научно име: Corydoras melanistius

Да не се отглежда заедно с много едри цихлиди.

Параметър Стойност
Вода
Хранене
Размер наместообитанието в литри 0
Литри на риба 0
Търсене на търговец
l