Покажи филтъра
J

Pelvicachromis humilis

Pelvicachromis humilis (Pelvicachromis humilis)

Произход: Afrika (Liberia, Sierra Leone)
Научно име: Pelvicachromis humilis

These fish should be kept in pairs.

Параметър Стойност
Вода Общ аквариум
Хранене
Размер наместообитанието в литри 120
Литри на риба 12
Търсене на търговец
l