Покажи филтъра
J

Трихогастер леери

Трихогастер леери (Trichogaster leeri)

Произход: Азия: От Камбоджа до Тайланд; реки и басейни с много растителност.
Научно име: Trichogaster leeri

Покрива се аквариума, не понася студен въздух.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 12
Търсене на търговец
l