Покажи филтъра
J

Барбус пентазона

Барбус пентазона (Desmopuntius pentazona)

Произход: Азия: Борнео, Суматра.
Научно име: Desmopuntius pentazona

Отглежда се заедно със спокойни и миролюбиви рибни видове.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 5
Търсене на търговец
l