Покажи филтъра
J

Вариатус

Вариатус (Xiphophorus variatus)

Произход: Централна Америка: Мексико, Гватемала.
Научно име: Xiphophorus variatus

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 5
Търсене на търговец
l