Покажи филтъра
J

Птеригоплихт

Птеригоплихт (Glyptoperichthys gibbiceps)

Произход: Южна Америка: Перу.
Научно име: Glyptoperichthys gibbiceps

Параметър Стойност
Вода Общ аквариум
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 300
Литри на риба 30
Търсене на търговец
l