Покажи филтъра
J

Китайски водораслояд

Китайски водораслояд (Gyrinocheilus aymonieri)

Произход: Азия: Тайланд.
Научно име: Gyrinocheilus aymonieri

Рибите са подходящи за общи аквариуми само докато достигнат 10см дължина. Те се прикрепят сами към по-големите риби.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене растителноядни
Размер наместообитанието в литри 160
Литри на риба 25
Търсене на търговец
l