Покажи филтъра
J

Фундулупанхакс шеели

Фундулупанхакс шеели (Fundulopanchax scheeli)

Произход: Африка: Нигерия.
Научно име: Fundulopanchax scheeli

Параметър Стойност
Вода Общ аквариум
Хранене месоядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 5
Търсене на търговец
l