Покажи филтъра
J

Gobio gobio

Gobio gobio (Gobio gobio)

Произход:
Научно име: Gobio gobio

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 300
Литри на риба 20
Търсене на търговец
l