Покажи филтъра
J

Вишнев барбус

Вишнев барбус (Puntius titteya)

Произход: Азия: Шри Ланка.
Научно име: Puntius titteya

These fish should be kept in pairs, but keep at least 2 pairs.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 5
Търсене на търговец
l