Покажи филтъра
J

Gasterosteus aculeatus

Gasterosteus aculeatus (Gasterosteus aculeatus)

Произход:
Научно име: Gasterosteus aculeatus

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 10
Търсене на търговец
l