Покажи филтъра
J

Черен фантом

Черен фантом (Megalamphodus megalopterus)

Произход: Южна Америка: Централна Бразилия.
Научно име: Megalamphodus megalopterus

These fish live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 4
Търсене на търговец
l