Покажи филтъра
J

Червено петниста Тетра

Червено петниста Тетра (Hyphessobrycon erythrostigmata)
Червено петниста Тетра (Hyphessobrycon erythrostigmata)
Червено петниста Тетра (Hyphessobrycon erythrostigmata)
Червено петниста Тетра (Hyphessobrycon erythrostigmata)

Произход: Южна Америка: Перу, горната част на Амазонка.
Научно име: Hyphessobrycon erythrostigmata

These fish live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 7
Търсене на търговец
l