Покажи филтъра
J

Червен неон

Червен неон (Paracheirodon axelrodi)

Произход: Южна Америка: От Венецуела до Колумбия.
Научно име: Paracheirodon axelrodi

These fish live in large shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 4
Търсене на търговец
l