Покажи филтъра
J

Червен неон

Червен неон (Paracheirodon axelrodi)

Произход: Южна Америка: От Венецуела до Колумбия.
Научно име: Paracheirodon axelrodi

These fish live in large shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 4
Търсене на търговец
l