Покажи филтъра
J

Phenacogrammus interruptus

Phenacogrammus interruptus (Phenacogrammus interruptus)

Произход: Afrika (Kongo - ehem. Zaire)
Научно име: Phenacogrammus interruptus

Congo Tetras live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Общ аквариум
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 120
Литри на риба 8
Търсене на търговец
l