Покажи филтъра
J

Юлидохромис транскриптус

Юлидохромис транскриптус (Julidochromis transcriptus)

Произход: Африка: Езерото Танганика; между камъните.
Научно име: Julidochromis transcriptus

Общата твърдост gH е по-ниска от карбонатната kH в езерото Танганика.

Параметър Стойност
Вода Езеро Танганайка Африка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 10
Търсене на търговец
l