Покажи филтъра
J

Родостомус

Родостомус (Hemigrammus bleheri)

Произход: Южна Америка: Колумбия, Бразилия.
Научно име: Hemigrammus bleheri

Имат високи изисквания към качеството на водата.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l