Покажи филтъра
J

Майландия ломбарди

Майландия ломбарди (Pseudotropheus lombardoi)

Произход: Африка: Езерото Малави; островите Мбенжи; каменистите крайбрежни зони.
Научно име: Pseudotropheus lombardoi

Да се отглежда заедно с много силни и здрави риби и растения. Често се продава като Псевдотрофеус ломбарди.

Параметър Стойност
Вода Малави
Хранене растителноядни
Размер наместообитанието в литри 300
Литри на риба 15
Търсене на търговец
l