Покажи филтъра
J

Боция стриата

Боция стриата (Botia striata)

Произход: Азия: Индия.
Научно име: Botia striata

Striped loaches live in groups. Therefore you should at least keep 6 of these fish in one tank.

Параметър Стойност
Вода Азия
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 100
Литри на риба 8
Търсене на търговец
l