Покажи филтъра
J

Misgurnus fossilis

Misgurnus fossilis (Misgurnus fossilis)

Произход:
Научно име: Misgurnus fossilis

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 25
Търсене на търговец
l