Εμφάνιση φίλτρων
J

Misgurnus fossilis

Misgurnus fossilis (Misgurnus fossilis)

Προέλευση:
Επιστημονική ονομασία: Misgurnus fossilis

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Κρύο νερό
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 200
Λίτρα ανά ψάρι 25
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l