Εμφάνιση φίλτρων
J

Paradise Fish

Paradise Fish (Macropodus opercularis)

Προέλευση: Ανατολική Ασία: Κίνα, Κορέα, Ταιβάν
Επιστημονική ονομασία: Macropodus opercularis

Επιθετικό με άλλα Α. του ίδιου είδους, τρώει planaria.

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Ασία
Διατροφής Παμφάγο
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 80
Λίτρα ανά ψάρι 10
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l