Εμφάνιση φίλτρων
J

Sailfin Molly

Προέλευση: Κεντρική Αμερική: Μεξικό, Γιουκατάν, σε υφάλμυρα νερά
Επιστημονική ονομασία: Poecilia velifera

Θέλει σκληρό νερό

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Κεντρική Αμερική
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 100
Λίτρα ανά ψάρι 10
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l