Εμφάνιση φίλτρων
J

Golden Barb

Προέλευση: Ασία: Κίνα, προέρχεται από το Half-striped Barb.
Επιστημονική ονομασία: Puntius semifasciolatus schuberti

Gold Barbs live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Παράμετρος Αξία
Υδάτινο σύστημα Ασία
Διατροφής
Μέγεθος του ζωτικού χώρου σε Λίτρα 80
Λίτρα ανά ψάρι 6
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l