Покажи филтъра
J

Афиосемион елберти

Произход: Африка: Камерун.
Научно име: Aphyosemion elberti

Параметър Стойност
Вода Общ аквариум
Хранене
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 5
Търсене на търговец
l