Покажи филтъра
J

Herichtys carpintis

Herichtys carpintis (Herichtys carpintis)

Произход: Mittelamerika (Mexiko)
Научно име: Herichtys carpintis

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 40
Търсене на търговец
l