Покажи филтъра
J

Стирозома

Стирозома (Sturisoma aureum)

Произход: Южна Америка: Колумбия.
Научно име: Sturisoma aureum

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 25
Търсене на търговец
l