Покажи филтъра
J

Гупа

Гупа (Poecilia reticulata)

Произход: От Централна Америка до северната част на Южна Америка.
Научно име: Poecilia reticulata

Параметър Стойност
Вода Централна Америка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l