Покажи филтъра
J

Червена тетра

Червена тетра (Hyphessobrycon flammeus)

Произход: Южна Америка: Бразилия, Рио де Женейро.
Научно име: Hyphessobrycon flammeus

These fish live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 60
Литри на риба 4
Търсене на търговец
l