Покажи филтъра
J

Воална златна рибка

Воална златна рибка (Carassius auratus auratus)

Произход: Азия: Китай.
Научно име: Carassius auratus auratus

Параметър Стойност
Вода Студеноводни
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 200
Литри на риба 40
Търсене на търговец
l