Покажи филтъра
J

Императорска тетра

Императорска тетра (Nematobrycon palmeri)

Произход: Южна Америка: Западна Колумбия.
Научно име: Nematobrycon palmeri

These fish live in shoals. Therefore you should keep at least 10 fish of this species in the tank.

Параметър Стойност
Вода Западна Африка
Хранене всеядни
Размер наместообитанието в литри 80
Литри на риба 6
Търсене на търговец
l